EN

СмартКом

СмартКом

2N® SmartCom е интелигентно устройство, което позволява комуникация и мониторинг на активи. Просто го свържете с актив, настройте IP адресза да получавате  данни и можете да започнете. 2N® SmartCom използва GPRS технология за пренос на данни и лесно може да бъде свързано с устройство със аналогичен интерфейс, като измервателни уреди, вендиг машини, асансьори и други, без да е нужно инсталирането на драйвери, софтуер/фърмуер или нещо друго.

Акценти на продукта:

2N® SmartCom e универсален механизъм за почти всеки измервателен удар, позволяващ изпращането на консумираната информация дистанционно към център за информация, където тя може да бъде използвана за по-нататъшна оптимизация на процеси и услуги.

Характеристики на устройството:

 

Интерфейс

GSM/GPRS

Интерфейс RS232

Интерфейс RS485/M-Bus

Захранване

Вход/Изход

Антена

Друг